muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)
กรณีศึกษา

ลดเวลาการบำรุงรักษาได้ถึง 90 ชั่วโมงต่อเดือน เพียงแค่เก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ!

การตรวจสอบเกจวัดแรงดันเป็นระยะโดยอัตโนมัติเพื่อลดภาระการซ่อมบำรุง

ประเภทอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาอาคาร
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เซนเซอร์แปลงสัญญาณแอนะล็อกแบบไร้สาย (0-5V)
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ

ปัญหาและผลลัพธ์

  • การตรวจสอบแรงดันสุญญากาศแบบ Visual Check สำหรับอุปกรณ์ 30 ชิ้น เป็นภาระในงานบำรุงรักษา
    การรวบรวมข้อมูลมาตรวัดความดันแบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแรงดันสุญญากาศได้ถึง 90 ชั่วโมงต่อเดือน

ปัญหา

การตรวจสอบแรงดันสุญญากาศของอุปกรณ์ 30 ชิ้น ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อเดือนต่อชิ้น รวมเป็น 90 ชั่วโมงต่อเดือน
ลูกค้าต้องการวิธีลดภาระในการบำรุงรักษานี้

การดำเนินการ

ติดตั้งเซนเซอร์แปลงสัญญาณแอนะล็อกแบบไร้สาย (0-5V) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเกจวัดความดันแบบอัตโนมัติ โดยการแปลงจากค่าแอนะล็อกเป็นค่าความดันบรรยากาศ (Pa) และใช้แอปพลิเคชันของมูราตะในการดูข้อมูลและกราฟ

ผลลัพธ์

・ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจแรงดันสุญญากาศได้ 90 ชั่วโมงต่อเดือน
・ลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแบบ Visual Check
・ลดภาระคนงานจากการตรวจสอบแบบ Visual Check

ตัวอย่างอื่นๆ

โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม