muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย (Wireless Sensing Solution) คืออะไร ?

ระบบการตรวจจับแบบไร้สายของมูราตะ ไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้
ซึ่งสามารถใช้สำหรับการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ การประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานและอาคาร

แผนภาพของระบบตรวจจับแบบไร้สาย แผนภาพของระบบตรวจจับแบบไร้สาย

ประโยชน์

 • เปลี่ยนจากรูปแบบการบำรุงรักษาตามช่วงเวลา (TBM)
  สู่การบำรุงรักษาตามสภาพการณ์ (CBM)

  ด้วยการติดตั้งเซนเซอร์แบบไร้สายบนเครื่องจักรของคุณ
  คุณจะสามารถตรวจสอบสภาพเครื่องจักรได้ว่าจำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือไม่ รวมถึงแสดงแผนภาพอัตราการทำงาน ข้อมูลจากเซนเซอร์ยังสามารถใช้เพื่อลดการหยุดการทำงานของเครื่องจักรที่ไม่พึงประสงค์ และรักษาคุณภาพการผลิตให้คงที่

  กรณีการใช้งาน: ติดตั้งเซนเซอร์ไร้สายเข้ากับปั๊มที่มีอัตราการเสียหายสูง และคาดการณ์ว่าจะเสียหายเมื่อใด
  คุณสามารถกำหนดเวลาการบำรุงรักษาตามความจำเป็น
  และประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับชิ้นส่วนบำรุงรักษาและแรงงานที่ไม่จำเป็น

 • ติดตั้งได้ง่าย

  คุณสามารถทำการติดตั้งระบบให้เสร็จสมบูรณ์ได้เพียงแค่วางเซนเซอร์ไร้สายเข้ากับเครื่องจักรที่คุณต้องการตรวจสอบ โดยระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย เช่น โรงงานถลุงเหล็ก โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุที่มีประสิทธิภาพในย่าน Sub-1GHz รวมถึงการใช้ตัวขยายสัญญาณ

  เซนเซอร์และเกตเวย์ของมูราตะเป็นการซื้อครั้งเดียว และมาพร้อมกับฟรีแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อการแสดงผลลัพธ์อย่างง่าย รวมถึงการบันทึกข้อมูล
  โดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • สามารถขยายขอบเขตการใช้งานได้ และมีความยืดหยุ่น

  เซนเซอร์ไร้สายหลากหลายประเภทของมูราตะนั้น สามารถเชื่อมต่อกับเกตเวย์ตัวเดียวกันและ
  ใช้งานได้ภายในระบบเดียว
  สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกเซนเซอร์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของ
  คุณ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเซนเซอร์ลงในระบบที่มีอยู่ในภายหลังได้ตามความต้องการ
  และยังสามารถพัฒนาระบบการแสดงผล หรือการบำรุงรักษาของคุณเองได้โดยใช้ API

ทำไมถึงต้องใช้ระบบตรวจจับแบบไร้สาย ?

 • การจัดการข้อมูลแอนะล็อกอย่างสม่ำเสมอ

  ตามปกติในโรงงานการผลิตที่มีการตรวจสอบมาตรวัดและมิเตอร์ต่างๆ ด้วยตนเอง คุณสามารถทำงานที่ต้องใช้เวลานี้โดยอัตโนมัติได้
  เพียงใช้เซนเซอร์ไร้สายซึ่งจะสามารถปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาให้เหมาะสมตามข้อมูลที่เซนเซอร์รวบรวมมาได้

 • การบำรุงรักษาตามช่วงเวลา (TBM) คืออะไร?

  การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบดั้งเดิม คือ การบำรุงรักษาที่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในแต่ละเครื่องเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง วิธีนี้เรียกอีกอย่างว่าการบำรุงรักษาตามช่วงเวลาหรือ TBM บางครั้งวิธีนี้ทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนแม้ว่าเครื่องจะยังทำงานอยู่หรือเครื่องจักรอาจจะเสียหายระหว่างช่วงเวลาการบำรุงรักษา

 • การบำรุงรักษาตามสภาพการณ์ (CBM) คืออะไร และทำงานอย่างไร ?

  การบำรุงรักษาตามสภาพการณ์หรือ CBM เป็นวิธีการบำรุงรักษาอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์เพื่อดูว่าเครื่องจักรแต่ละตัวมีแนวโน้มที่จะเสียหายเมื่อใด และจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาเมื่อใด CBM เพิ่งได้รับความนิยมมากกว่า TBM ในอุตสาหกรรมการผลิตเนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้อย่างมาก โดยไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำ