muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)
กรณีศึกษา

ลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อย CO2 ได้ถึง 198.8 ตันต่อปี!

ช่วยให้เห็นค่าความแปรผันของอุณหภูมิภายในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม HVAC

ประเภทอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในห้องปลอดเชื้อ

ปัญหาและผลลัพธ์

  • มีการใช้ไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศอย่างไม่จำเป็น โดยไม่ทราบสาเหตุ
    การทราบความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในกระบวนการการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศลดลงประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี และการปล่อย CO2 ลดลง 198.8 ตันต่อปี

ประเด็นหลักสำหรับการติดตั้ง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำและติดตั้งง่าย

การดำเนินการ

เนื่องจากเซ็นเซอร์เป็นแบบไร้สาย ลูกค้าจึงสามารถกำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ค่าอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์รวบรวมได้จะแสดงในลักษณะแผนที่ความร้อนพร้อมแอปพลิเคชัน เพื่อให้เห็นภาพความแปรผันของอุณหภูมิ เช่น การสะสมความร้อนและการระบายความร้อนที่มากเกินไป

Implementation

ผลลัพธ์

จากการปรับการควบคุม HVAC ให้เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาความแปรผันของอุณหภูมิ ส่งผลดังนี้
・การปล่อย CO2 ลดลง 198.8 ตันต่อปี
・ค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี

ตัวอย่างอื่นๆ

โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม