muRata INNOVATOR IN ELECTRONICS

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)

ระบบตรวจจับแบบไร้สาย
(Wireless Sensing Solution)
กรณีศึกษา

ลดจำนวนเงินลงทุนได้ประมาณ 2.4 ล้านบาทใน 2 ปี!

ผลสืบเนื่องมาจากการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ของอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในห้องปลอดเชื้อ

ประเภทอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาอาคาร
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เซนเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนแบบไร้สาย
อุปกรณที่ติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในห้องปลอดเชื้อ

ปัญหาและผลลัพธ์

  • ลูกค้าต้องการควบคุมงบประมาณและดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใหม่ในห้องปลอดเชื้อ
    ・ป้องกันความผิดปกติด้านคุณภาพอันเนื่องมาจากเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ
    ・ลดจำนวนเงินลงทุนได้ประมาณ 2.4 ล้านบาทใน 2 ปี
    ・ลดเวลาการตรวจสอบ

ปัญหา

ลูกค้าต้องการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่เพิ่งติดตั้งใหม่ในห้องปลอดเชื้อ แต่เซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนแบบมีสายมีราคาแพง
การควบคุมการลงทุนและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศจึงเป็นปัญหา

การดำเนินการ

・ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนแบบไร้สาย (ทั้งหมด 8 ตัว) ในเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องเพื่อติดตามแนวโน้มของค่าความเร่ง
・เมื่อค่าความเร่งเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แอปพลิเคชันที่มูราตะจัดเตรียมไว้ให้จะแจ้งเตือน และแจ้งให้ผู้จัดการทราบถึงความจำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบ

Implementation

ผลลัพธ์

・สามารถคาดการณ์และป้องกันความผิดปกติด้านคุณภาพเพื่อลดจำนวนเงินลงทุนลงได้ (ประมาณ 2.4 ล้านบาทใน 2 ปี)
・ช่วยลดเวลาการตรวจสอบโดยทำให้งานตรวจสอบเป็นแบบอัตโนมัติ

ตัวอย่างอื่นๆ

โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม